DidMatTech – medzinárodná vedecká konferencia

 

Upozornenie, táto stránka je dlhodobo v rekonštruncii…

Naším dlhodobým cieľom je, aby na tomto mieste raz vznikla súhrnná stránka všetkých ročníkov konferencie DitMatTech. Časové dôvody nám zatiaľ nedovolili túto časť plánu naplniť. Ďakujeme za porozumenie…

 

Predbežný prehľad ročníkov

1988 – 1992

1983 – 1997

1998 – 2002

2003 – 2007

2008 »

2009 »

2010 »

2011 »

2012 »

2013 »

2014 »

2015 »

2016 »

2017 »

2018 »

2019 »

2020 »

2021 »

2022 »