Trnavská univerzita v Trnave

Univerzita J. Selyeho v Komárne
Vysoká škola Karola Eszterházyho v Egeri

Katedra technické a informační technológií Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra techniky a digitálnych kompetencií Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
Katedra technológie vzdelávania Pedagogickej fakulty Technickej univerzity v Radome
Technologický inštitút Rzeszowskej univerzity v Rzeszowe

Vás pozývajú
na medzinárodnú vedeckú konferenciu

XXII. DidMatTech 2009

Organizovaná pod záštitou rektora Trnavskej univerzity v Trnave

doc. Ing. Martina Mišúta, CSc.

logo

10. – 11. septembra 2009

Trnavská univerzita v Trnave