Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je predstaviť najnovšie výsledky a poznatky z oblasti vednej disciplíny materiálov a technológií, vrátane vzdelávacích a informačno-komunikačných technológií, ako aj poskytnutie možnosti prezentovať účastníkom konferencie výsledky z vedeckých výskumov a profesionálnych činností so zameraním na didaktické aspekty vzdelávania.

Konferencia je určená predovšetkým pre učiteľov, ktorí vyučujú predmety zamerané na oblasť materiálov a technológií, ďalej pre postgraduálnych, ale i nadaných študentov.

Revidovaný obsah zborníka z konferencie bude vydaný s ISBN, spolu so stručným sumárom prednášok, resp. príspevkov pozvaných rečníkov. Príspevky účastníkov budú publikované po konferencii v zborníku. Závery príspevkov môžu byť publikované v ktoromkoľvek jazyku konferencie. Príspevky autorov, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť konferencie, budú publikované v zborníku za osobitý poplatok.

Vedecký garant konferencie

prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.

Predbežné témy

  • Materiály, technológie, výroba, metrológia, manažment

  • Moderné vzdelávacie technológie

  • IKT vo vzdelávaní

  • Nové technológie vo vyučovaní predmetov

  • E-learning a dištančné vzdelávanie

  • Virtuálna trieda a virtuálne laboratórium

  • Programovanie a nové technológie v jeho vyučovaní

  • Všeobecné otázky moderného vzdelávania